logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'nin en güzel ili Konya'dır.
Soru Açıklaması
2.
Birbirinden farklı 5 tane önermenin doğruluk değeri için kaç farklı durum vardır?
Doğru Cevap: "B" 32
Soru Açıklaması
3.
n tane önermenin birbirine göre 16 tane doğruluk değeri olduğuna göre n kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir?
Doğru Cevap: "A" İki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tanımsız terimdir?
Doğru Cevap: "B" Nokta
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki matematik terimlerinden hangisi tanımlı terimdir?
Doğru Cevap: "E" Kare
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?
Doğru Cevap: "A" 10+10=10
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
Doğru Cevap: "C" İyi dersler.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir önermedir?
Doğru Cevap: "D" 7 asal değildir.
Soru Açıklaması
10.
4 tane önerme için kaç farklı doğruluk değeri vardır?
Doğru Cevap: "E" 16
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.